Doporučujeme

Náplň do mobilních wc typu 5 a 6. Objem 10L

Náplň do mobilních wc typu 5 a 6. Objem 10L

Náplň do mibilních wc typu 5 a 6. Náplně do mobilních wc vždy skladem. Doprava ihned.

1470,- Kč Detail

13. června 2024
Skladové kontejnery skladem
Máme velkou nabídku skladových kontejnerů. Termíny dodání jsou krátké. Dopravu zajišťujeme na požadované místo. Stačí si jen vybrat. Ceny skladových kontejnerů začínají na 23 700 Kč bez DPH.

11.května.2024
Kontejnery za skvělé ceny
Nakupujte v našem e-shopu kontejnery za skvělé ceny. Velký výběr z mnoha typů kontejnerů. Dodání až k Vám za nízké ceny.

14. dubna 2024
Kontejnery s dopravou za lidovku
Při nákupu kontejneru můžete počítat s nízkou cenou přepravy. Napište si o cenovou nabídku zdarma.Poznámky k obchodním podmínkám:

- V případě že jste plátci DPH a budete uplatňovat odpočet, uveďte toto v objednávce. Můžeme po vzájemné dohodě zprostředkovat dodání zboží výrobcem(dodavatelem), který je plátce DPH.

- Všechny nabídky na www.kontejnery.nabizi.cz jsou pouze do vyprodání zásob. Toto prohlášení se vztahuje na každou položku v nabídce.

 Platební podmínky, varianty:
- platba v hotovosti při předání
- 100% zálohová faktura
- 50% zálohová faktura a 50% při předání.


- Další smluvní podmínky je dle potřeby možno ošetřit v kupní smlouvě.

- !!!Není nutné nakupovat přímo přes e-shop, stačí zaslat svou poptávku, nebo objednávku na adresu kontejnery-prodej@seznam.cz !!!!
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a použijí se výlučně při koupi zboží z internetového obchodu umístěného na stránkách www.kontejnery.nabizi.cz.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Prodávajícím je Jolana Nováková, se sídlem Velké Karlovice 1018, 756 06 Velké Karlovice, IČO: 63002191, tel: +420 725 280 857, e-mail: kontejnery-prodej@seznam.cz.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží ve výborném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím Za uzavření kupní smlouvy se nepovažuje doručení emailu stvrzující přijetí objednávky, které je generováno automaticky systémem bezprostředně po učinění objednávky a je pouhým potvrzením, že objednávka byla systémem zaevidována. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu, nebo již zboží není skladem.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem, nebo telefonicky.

- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky.
- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním.
- v případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

-          ode dne převzetí zboží,

-          ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

-          ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

-            o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-            o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

-            dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-            dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-            v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle zákazník na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit zákazník prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným zákazníkem.


6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme  po uhrazení ceny převodem nebo na dobírku. Jiný způsob platby lze dohodnout v konkrétním případě jinak. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Cena přepravy je stanovována individuálně dle místa dodání a po vzájemném odsouhlasení obou stran. Pokud se nedohodneme na ceně přepravy, tak může kdokoli ze smluvních stran odstoupit od kupní smlouvy – objednávky.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a uzavření dohody o ceně přepravy za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci dle dohody termínu se zákazníkem. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je zákazník i prodávající oprávněni odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a prodávající je povinen zákazníkovi vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky uhrazené zákazníkem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) JAK NAKUPOVAT

Výběr zboží

V levé části si vyberte oddělení, které Vás zajímá, např. skladové kontejnery. Po kliknutí na tuto rubriku se Vám zobrazí nabídka v oddělení (pokud je zboží členěno do podskupin, tak si můžete otevřít pododdělení s dalším zboží pro přesnější výběr). Nyní můžete procházet nabídku a budete-li požadovat o některém z produktu více informací, stačí kliknout na název zboží, na obrázek nebo na odkaz Více informací. Zde si můžete produkt prohlédnout na ilustrační fotografii a přečíst si podrobnější informace. Máte-li speciální dotaz, tak jej napište dolů do komentářů ke zboží. Rádi Vám v co nejkratší době odpovíme. Předem se omlouváme za tiskové chyby.

Registrace

Doporučujeme Vám k pohodlnému a bezpečnému nákupu registraci. Nakoupit můžete ovšem i bez registrace. Přicházíte tak ale o možnost sledování objednávky.
Registrace spočívá v zadání Vašeho jména, adresy, přihlašovacího jména a samozřejmě hesla. Pro provedení registrace klikněte na odkaz Registrace vlevo v menu. Objeví se stránka s formulářem, který je třeba vyplnit. Všechny informace se vepisují do příslušných kolonek. Položky označené tímto symbolem "Povinné položky" jsou povinné a tedy nezbytné pro úspěšnou registraci. Po zadání všech potřebných informací, stiskněte tlačítko Odeslat objednávku. Zadáte-li nějaké údaje špatně nebo nevyplníte-li povinné položky, zobrazí se formulář znovu a budete požádání o opravu těchto údajů. Pokud je vše v pořádku zobrazí se stránka s informací o úspěšném zaregistrování. Od této chvíle se stáváte registrovaným zákazníkem. Při příští návštěvě již nemusíte nic složitě vyplňovat a stačí pouze zadat v levé horní části Vaše uživatelské jméno a heslo. Tím budete opět přihlášeni.

Nákupní košík

Pokud jste si vybrali zboží, které chcete koupit musíte jej nejdříve vložit do virtuálního nákupního košíku. To učiníte kliknutím na odkaz Vložit do košíku u vybraného zboží ve výpisu oddělení, nebo kliknutím na "Koupit" v detailu zboží. Ihned po vložení zboží do košíku se Vám zobrazí obsah košíku. U každé položky můžete upravit počet kusů. Chcece-li zboží z košíku odstranit, zadejte vymazat z košíku. Uvedená cena je pouze součet cen všech položek v košíku. Výslednou cenu objednávky uvidíte ještě před závazným odesláním objednávky. Cena přepravy bude zpracována a zaslána k odsouhlasení v co nejkratším termínu.

Nejste-li dosud přihlášen, učiňte tak. V košíku můžete mít totiž zboží z předchozího nákupu, který jste nedokončili. Toto zboží se Vám v košíku objeví automaticky po přihlášení.

Nyní můžete pokračovat ve výběru dalších položek, které chcete nakoupit. Můžete tak učinit kliknutím na "Pokračovat v nákupu". Kdykoliv se můžete do košíku vrátit kliknutím na odkaz nahoře na liště, kde vidíte aktuální cenu obsahu košíku.

Pokud máte zboží vybráno klikněte na "Koupit", kde provedete objednávku.

Objednávka zboží

Pro objednání zboží je nutné abyste byli řádně přihlášeni. Pokud přihlášeni jste je Vám povolen přístup na stránku pro odeslání objednávky. Na této stránce vidíte nahoře obsah košíku, tedy položky, které chcete nakoupit. Níže jsou informace o plátci, tedy informace zadané při registraci. Tyto údaje můžete změnit kliknutím na příslušný odkaz. Pod plátcem je formulář pro zadání adresy příjemce. Pokud jste vše zadali klikněte na tlačítko "Odeslat objednávku". Aktuální stav provedených objednávek můžete sledovat po kliknutí na odkaz Objednávky v menu zákazníka.

Způsoby plateb

Platbu za zboží, je možné provádět následujícími způsoby:

                                                                                                                              

-          převodem

Po objednání bude vystavena zálohová fakturu v předem dohodnuté výši. Na faktuře budou uvedeny všechny náležitosti. Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky (je uveden např. na stránce sledování objednávek). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

-          na dobírku

-          jiným způsobem v případě dohody mezi prodávajícím a zákazníkem

Způsoby dopravy

Vzhledem k povaze zboží, zejména v případě kontejnerů, je nejlepší přepravou solo nákladní auto. Cena je stanovena dle typu zboží.

10) REKLAMACE

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v záruční době. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

-        výměnu za nové zboží,

-        opravu zboží,

-        přiměřenou slevu z kupní ceny,

-        odstoupit od smlouvy.

 

Volbu způsobu reklamace má kupující. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

-        pokud má zboží podstatnou vadu,

-        pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

-        při větším počtu vad zboží.

 

Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu, jinak ztrácí práva z vadného plnění za tyto vady.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě poškození obalu, zboží nebo rozlepení zásilky je nutné trvat na sepsání protokolu s přepravcem a to ihned při převzetí zásilky!!! Na později zjištěné vady obalu a rozlepení zásilky není možné brát zřetel.

2. Vyřízení Reklamace

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.


Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Zboží zaslané na dobírku nebude přebíráno a bude odesláno zpět kupujícímu. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle: 725280857, Po- Pá  8.00 - 14.00.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


11) Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že se při zpracování osobních údajů kupujícího řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Při registrování uživatelského účtu a uzavření kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů kupujícího prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím. Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno, email, telefon, fakturační údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ), číslo bankovního účtu a uskutečněné nákupy.

Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto osobní údaje jsou nutné k uzavření kupní smlouvy, k plnění kupní smlouvy, k fakturaci a uplatnění práv ze záruky či vrácení zboží.

Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud kupující svůj účet nezruší dříve. 

K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího. Prodávající je dále oprávněn předat kontaktní osobní údaje kupujícího za účelem dopravy zboží dopravci.

Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

12) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on‑line).Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 12.08.2021. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu vyhrazeny.


FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:


 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

-          Adresát:     Jolana Nováková

                               IČ: 630 02 191

                               se sídlem Velké Kralovice 1018, 756 06 Velké Karlovice

                               tel: +420 725 280 857

                               email: kontejnery-prodej@seznam.cz

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží, která byla uzavřena potvrzením mé objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.kontejnery.nabizi.cz, a to od:

 

-          Číslo objednávky č. …………………………………………………………………………………….

 

-          Datum objednání zboží ……………………………………………………………………………….

 

-          Zboží (předmět kupní smlouvy) …………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

-          Datum dodání zboží …………………………………………………………………………………….

 

-          Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele) ..…………………………………………………

 

-          Adresa kupujícího (spotřebitele) …………………………………………………………………..

 

-          Případné zaplacené peněžní prostředky žádám vrátit bezhotovostním převodem

 

na bankovní účet č.ú. ………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

V ……………………………… dne …………………

 

 

Podpis kupujícího (spotřebitele) ………………………………………………………………….

*pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě